Filipino >>
Kaibig
(by Elito Circa  2/14/2017)


Kasama na, kakambal ng pusong
umiral ang pagiging tayo

Kasining, kalakbay, kaagapay
sa tinahak at pagtahak sa buhay

Kadasal, kapangarap, kapanaginip
sa magiging supling natin

Kagusto, kanais na maging kaibig
kasabay ng lagda sa harap ng altar

Nilagdaan rin ng dugo ang pangako
na kasakasama ka habang-buhay

-------------------------------------------------
Maligayang araw ng puso aking
KAIBIG TitSirka ngayong Peb 2017
See more Literary


SAMAHANG MAKASINING(Artist Club), INC.
San Jose City, Nueva Ecija, Philippines
my email: amangpintor@yahoo.com
webiste: http://www.makasining.org

Locations of visitors to this page